Poesi

En lärare i Beirut lärde mig läsa och skriva. Hon hette Najwa och jag var 22 år gammal. Innan dess kunde jag inte läsa och skriva, hävdar jag. Och det hon lärde mig läsa var poesi. –Det måste läsas högt, sa hon. Annars fick det vara. Rätt var det var avbröt hon någon som högläste…