Dilbert

I skolan får de bästa eleverna högsta betyg. Det systemet behöver omprogrammeras när samma elever går ut i arbetslivet. Samma individer som en gång varit A-elever kommer nämligen tro att de kommer få chefsjobben eftersom de gör sitt jobb bättre än alla andra. Icke sa Nicke. Ett storbolags hierarki bör inte förväxlas med skolans betygsskala.…

Läs mer

Nya mål. Eller?

Nytt år. Nya mål för många. Sådant som kan uppnås på vår nya spelplan – ”det nya normala”. Det coronanormala. Eller? För många återstår det gamla goda målet att bli rik. Kanske i synnerhet i dessa tider med uppsägningar och ett för många hotfullt framtidsscenario där AI tar de flestas jobb. Många behöver sadla om…

Läs mer