Dilbert

I skolan får de bästa eleverna högsta betyg. Det systemet behöver omprogrammeras när samma elever går ut i arbetslivet. Samma individer som en gång varit A-elever kommer nämligen tro att de kommer få chefsjobben eftersom de gör sitt jobb bättre än alla andra. Icke sa Nicke. Ett storbolags hierarki bör inte förväxlas med skolans betygsskala.…

Läs mer