Om

Den här bloggen passar den som vill läsa om en multikulturell trettioplussares reflektioner. Här bjuds på förnimmelser av allehanda slag, i form av lyrik eller narrativ prosa.