Om

Den här bloggen passar den som vill läsa om en multikulturell trettiplussares reflektioner. Här bjuds på en filtrering och syntetisering av förnimmelser av allehanda slag, ibland i form av ett klassiskt blogginlägg, lyrik eller narrativ prosa.