On the ball

Börjar redan känna obehag när jag beträder mark som inte är min egen, rent metaforiskt. Det betyder att jag börjat internalisera målet jag har med det kommande läsåret. Ett bra tecken.

En serie som jag har följt på Netflix där en viss ogillad hertiginna spelar firmans sockertopp har lärt mig många saker, bl.a. att släppa på oförrätter. Någon kanske försöker spela ut en och få en att se dålig ut inför chefer och kollegor, men det är inte hela världen. Ingen är perfekt, alla begår misstag och en del är så osäkra på sig själva att de måste rikta negativ uppmärksamhet på någon annan. Om man är den som hamnar i skottgluggen kanske man försöker sätta den oschyssta på pottan. Men om man inte lyckas med det får man bara släppa det och gå vidare.

Keep your eyes on the ball. The ball is much prettier than your colleague.