Mot nya horisonter

Som barn hade jag en romantiserad bild av 1600-talets sjömansliv. Närhelst det var tråkigt, när jag inte hade någon att leka med eller när jag var tvungen att städa hemma, var det äventyret på ett skepp som väcktes till liv. När jag städade föreställde jag mig att jag var kaptenen som minutiöst såg till att hela skeppet (egentligen huset) blev rent. Det hjälpte mig att bryta ner uppgiften att städa huset i mindre bitar. Och hade jag tråkigt blev jag istället en enkel, smidig och solbränd sjöman som klättrade upp och ner för masten och klarade varje hård vind.

Mitt parallella liv på skeppet var underbart. Ända tills fristaden sprack på en hemkunskapslektion i högstadiet då jag fick lära mig ordet skörbjugg. Sjömännen åt en så enformig kost så de fick C-vitaminbrist och därmed den här bristsjukdomen, då – skörbjugg. Jag trodde det stavades ”sjöbjugg” men ordbehandligsprogrammet korrigerade mig precis nu. Sjöbjugg vore ett mer passande namn, tycker jag 🙂

En gammal vän till mig sa åt mig i veckan att jag skulle gå tillbaka till barndomens jag. Hon fattade att jag lät något hämma mig. Det berörde mig.

Det skepp jag försökt leda i år har nämligen småkraschat och jag är inte alls nöjd med denna färd. Jag har insett att jag är mycket bättre på att försöka stötta en kapten snarare än att själv vara en. Perspektivet blir bättre när jag får klättra upp och ner för masten och kolla läget. Och jag behöver perspektiv. Sådant har inte kaptenen tid med. Kaptenen måste ta in många rekommendationer från besättningen, vända örat till än den ena, än den andra på kort tid och fatta beslut som får långtgående konsekvenser. Sådant kräver en hastighet i tanke och handling som jag aldrig har haft. Jag var alltid sist att byta om i skolan för jag tänkte för mycket på varje moment. But I’m not stupid – just slow.

Men i augusti har skeppet reparerats och det är dags för en ny färd. Jag kommer få klättra upp i masten. Någon annan får stå vid rodret. Och jag ska äntligen få njuta av vinden igen, redo att stötta min kapten i att manövrera den.