Fjäril vingad

Fjärilsvingar syns, fast de är små.
Fjärilsvingar syns.
Fjäril vingad syns på Haga.
Fjärilsvingarna syntes där en sommar. Syntes till den grad att en man skrev en sång om just dem. Och sången sjungs än idag.

Fjärilsvingar på Haga är som en piss i Mississippi. Är som en fis i rymden.

Men ändå skrevs en sång om just dem. En sång som sjungs än idag.