En annan uppskattning

Den gångna veckan har varit lärorik. Nådde en punkt där jag stapplade mig fram på hal is. Det var bara en tidsfråga innan underlaget skulle antingen bära eller brista.

Men det jag fick var den sista spiken, principen som säger att det mest värdefulla i livet är sådant som man inte kan se, sådant som man inte kan mäta med en mätsticka eller räkna som man räknar boskap. Vidare, att frukten av mitt arbete tar lång tid på sig att slå rot, spira och blomstra. Det är mitt arbetes natur. Det var den sista spiken i kistan.

Denna vecka har jag lärt mig mer om epigenetik, om hjärnans förmåga att bygga nya vägar och hur jag behöver vidga vyerna i mitt arbete. Laddad med ny energi åkte jag in i fredags och ställde frågor på ett nytt sätt, med en annan förståelse för vad jag egentligen sysslar med.

Med en annan uppskattning av min egen insats.