Idéer

Idéerna florerar men bubblar aldrig över som de gjorde förr. Låter som en gammal person när jag säger ”förr” men vet ni vad? Jag ÄR gammal, i själen.

Det eller snarare den som ger upphov till idéerna är en äldre dam från Kanada som börjat hos oss på jobbet. Jag kan bara lyssna på henne när hon berättar om de senaste rönen och vilka implikationer de kan komma att ha på samhället. Hon har helt ändrat min syn på betygsystemet, så till den grad att jag nu anser det vara oetiskt att underkänna en elev som inte kan uppnå kunskapskraven. Det eleven behöver är stöd, både i skolan och på arbetslivet. De flesta människor kan alltid göra någon nytta, någon slags arbetsinsats. Det som de inte klarar av får någon annan göra åt dem. Alla har sina styrkor och det är dessa som ska lyftas. Ingen ska behöva känna sig underkänd inom ett ämne där de inte har kapaciteten att nå till en viss nivå. Det är som att be en armlös person att lyfta tegelstenar med sina armar. Ingen ska behöva bli underkänd på det här sättet. Underbart! Jag känner mig som en bättre människa, en bättre lärare och en bättre logoped.