Framtidens skola

Jag tror att skolan som institution, som en plats dit alla barn enligt lag måste gå, är på utdöende. Det måste bara ta sitt sista andetag först.

Lärare kommer alltid finnas, likaså elever. Men att alla barn måste gå till samma plats och läsa samma ämnen och på i stort sett samma sätt, nej. Det tror jag inte på. Man kommer lära sig det som man själv är intresserad av, på ett sätt man trivs med. All kunskapsinlärning som åläggs en själv kommer att motiveras, och det som inte anses vara relevant kommer tas bort.

Wow.