Kakel

Jag vill bara ha

Mitt hörn av kakel.

Mitt gråa hörn av vitt kakel

Ger mörker, speglingar av fuktig

barndom. Leka skägg

med bubblor, skratt som ekar, merci douche och gurraj.

Mitt tunga hjärta och pannan mot kaklet.

Mitt trogna,

tysta kakel.